Om

Stiftelsen Star Byggutveckling är en allmännyttig, ideell stiftelse. Den bildades 2005 av Dalarnas Byggmästareförening och Byggutbildning Star och registrerades hos Länsstyrelsen Dalarna 2006.

 

Stiftelsekapitalet kom i huvudsak från Byggmästareföreningen som sålde sin fastighet i samband med att personal och verksamhet överläts till Sveriges Byggindustrier.

 

En stor anledning till att stiftelsen bildades var att stärka Högskolan Dalarna genom att bidra med insatser för FoU.

 

Stiftelsen har en stor del i att Byggingenjörsprogrammet på Högskolan Dalarna överlevde. Dåvarande rektorn Agneta Stark ansåg 2005 att det inte behövdes någon byggrelaterad utbildning på Högskolan Dalarna. "Högskolan skall ägna sig åt utbildningar som har sin näring i bygden" var det spydiga svar vi fick när vi från branschen gjorde en uppvaktning för att påvisa behovet och redovisa näringens betydelse för Dalarna. För dom flesta andra är väl Dalarna känt just för sina duktiga byggare som finns över hela världen.

 

Den 21-25 maj 2007 arrangerade stiftelsen i samarbete med det amerikanska nätverket Preservation Trades Network för hittills enda gången IPTW (International Preservation Trades Workshop) utanför USA. IPTW 2007 hölls på Klockargården i Tällberg. Svenska, norska, holländska, franska, tyska och amerikanska hantverkare och akademiker samlades till några dagar av seminarier och demonstration av hantverkskunnande. Läs mer och se bilder på denna länk.

 

Under åren 2010 till 2012 genomförde Stiftelsen (genom servicebolaget) projektet "Karriärcentrum" som syftade till att stärka Byggingenjörsutbildningen på Högskolan Dalarna och göra den "bäst i Sverige" vad gäller samverkan mellan högskola och byggsektorn. Det målet nåddes enligt Högskoleverkets mätning 2014. Projektledare för Karriärcentrum var Teresa Bergkvist, numera regionchef på Svenskt Närngsliv i Dalarna.

 

Redan innan stiftelsen bildades hade branschen medverkat i en forskarskola finansierad av KK-stiftelsen. Huvudman för Forskarskolan var Chalmers. Högskolan Dalarna och Gotland medverkade också.i Dalarna medverkat i forskarskolan ??? För vår del resulterade det i en doktorsavhandling.

 

Erika Johanssonpresenterde sin avhandling "House Master School, Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments" den 10 oktober 2008. På svenska var arbetsnamnet "Husmästarskolan." Innebörden var att utveckla en utbildning i vården av byggda hus där akademi och hantverk samverkar intimt.

 

En sammanfattning av Erikas avhandling finns här.

 

Stiftelsen har allt sedan bildandet delat ut årliga stipendier till avgångselever från Byggingenjörsprogrammet på Högskolan Dalarna.

Styrelseledamöter genom åren:

 

Jörgen Engerfelt 2005-

Göran Danielsson 2005-

Mårten Nilsson 2005-

Hans Grandin 2005-

Jacob Rehme 2005-

Eva-Lena Palander

Thomas Nääs

Per Andersson

Erik Hallberg

Jonas Andersson

Teresa Bergkvist

Mikael Granlund

Copyright © All Rights Reserved