Hem

Vi vill...


Stiftelsens ändamål är att främja kunskapsutveckling och forskning inom samhällsbyggnadsprocessen.


Vi ser byggbranschen som en viktig samhällsresurs och grundar vårt arbete i en fast tro på samförstånd

mellan parterna i samhällsbyggnadsprocessen.


Vi kan...


Stiftelsen STAR Byggutveckling verkar för bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn i Dalarnas län. Stiftelsen är en

samlande bransch- och näringslivsplattform och fungerar som ett näringslivsutvecklingsorgan gentemot övriga

parter i samhällsbyggnadsprocessen.


Vi gör...


Vi har inriktat vårt arbete på att stödja forskning och utveckling av de byggrelaterade utbildningarna på Högskolan

Dalarna och på de gymnasieskolor som finns i Dalarna.


Stiftelsen äger och verkar genom Byggutbildning Star i Dalarna AB.Copyright © All Rights Reserved